نمایش نوار ابزار

درخواست نمایندگان نیشابور و فیروزه از رئیس محیط زیست اقدامات لازم جهت نصب یک واحد صنعتی زباله سوز در نیشابور

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

🔹 درخواست نمایندگان نیشابور و فیروزه از رئیس محیط زیست
🔹🔹اقدامات لازم جهت نصب یک واحد صنعتی زباله سوز در نیشابور

 


دیدگاه ها