نمایش نوار ابزار

نخستین فراکسیون مجلس دهم به نام فراکسیون زنان و خانواده رقم خورد

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

نخستین فراکسیون مجلس دهم به نام فراکسیون زنان و خانواده رقم خورد با حضور سرکار خانم هاجر چنارانی

این یکی از اولین وعده هایی بود که خانم چنارانی در زمان تبیغات داده بودند

خبر در حال تکمیل شدن است

دیدگاه ها