نمایش نوار ابزار

شرکت کمیته روستایی دفتر سرکارخانم چنارانی در (روستای زیک اخرین روستای بخش سرولایت )

یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵

شرکت کمیته روستایی دفتر سرکارخانم چنارانی  در    (روستای زیک اخرین روستای بخش سرولایت )
بررسی مشکلات و معضلات روستاییان با فاصله تقریبی ۱۵۰ کیلومتری نسبت به شهرستان نیشابور

 


دیدگاه ها